سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی رضایی – کارشناس عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
امیر پروال – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
علی ارجمند – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
مهدی رضایی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

بتن یکی از مهمترین و ر ایجترین مصالح ساختمانی می باشد و همگام با پیشرفت تکنولوزی در پروژه های مختلف بـا درجـه اهمیتهای متفاوت از یک ساختمان مسکونی در مساحت کم تا پروژه های عظیم و زیربنایی مورد استفاده قـرار مـی گیـرد . از طرفی توجه به بتن از توجه به مواد متشکله آن امری تفکیک ناپذیر است . امروزه علاوه بر مواد متشکله اصلی بتن یعنی سـیمان و آب و سنگدانه اغلب از مواد دیگری در بتن استفاده میکنیم که پوزولانها و مواد افزودنی از آن جملهاند . مصرف این مواد در بتن به منظور بهبود کیفیت در شرایط محیطی مختلف و یا کاهش نارسایی های بتن و یا تغییر پاره ای از خواص بتن صورت میگیرد . امروزه از پوزولان ها و مواد مضاعف به عنوان عامل چهارم در ساخت بتن یاد می شود و تقریبا تمامی بتن های ساخته شده حاوی این دو ماده است که علاوه بر کیفیت بتن، معمولا اقتصاد بتن را در شرایط مختلف بهبود میبخشد . استفاده موفق و موثر از این مواد تا حد زیادی با دانش فنی در ارتباط با استفاده از آنها در حین اجرا و نگهداری پس از اجرا بستگی دارد