سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیداحمد رضا کلانتری – کارشناس مسئول حمل و نقل و ترافیک

چکیده:

درجهان امروز به لحاظ افزایش جمعیت، گسترش مراکز سکونتگاهی، ترقی و ارتقاء سطح تکنولوژی، مسائل زیست محیطی، جهانهی شدن بسیاری از مظاهر و مشکلات اجتماعی و … دیگر بدون توسل به ابزارهای نوین برنامه ریزی نمی توان به انتظار موفقیت نشست. برای برنامه ریزی های مفید و سازنده علاوه بر آنکه باید اهداف کمی و کیفی را تعیین نمود، شناخت وضع موجود و پتانسیل های موثر و دامنه اختیارات در مقیاس منطقه ای، ملی و فراملی از ضروریات قلمداد می گردد در این راستا حمل و نقل یکی از زیر ساخت های اساسی هرکشور در دستیابی به توسعه است. اجرای برنامه های توسعه در بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بدون تامین نیازهای این بخش امکان پذیر نیست. پاسخگویی به این مسائل حمل و نقل از یک سو نیاز به برنامه ریزی و اتخاذ روش های واقع بینانه دارد و از سوی دیگر اجرای طرح های مورد نظر مستلزم صرف اعتبارات بسیار سنگین است. علیهذا انجام مطالعات و تحقیقات لازم و ضروری برای دستیابی به سیاستها و راهبردهای واقع بینانه و عملی در این راستا اجتناب ناپذیر می باشد.
استان یزد که در طرح های آمایشی فاقد پتانسیلهای ابی و خاکی مطرح شده است هم برای دستیابی به پیشرفت خود و هم به عنوان معینی در اجرای طرح های منطقه ای ملی و فراملی لاجرم به بخشهای حمل و نقل نگاه ویژه ای داشته و خواهد داشت.
توجه به خط راه آهن بافق – مشهد از جمله ضروریات در مقوله فوق است. این خط که در زمان کوتاهتر از برنامه زمان بندی خود به اجرا درآمده بایستی بتواند نقش ویژه خود را ایفا نموده و در استان به شکل مناسبی تبیین شود. به جهت هرچه بهتر و بیشتر پیشرفت و توسعه استان در مراحل و جوانب مختلف این دفتر تهیه و تنظیم گردید انشاءا مفید فایده باشد.