سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد مدنی – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
مهندس محمودرضا حقی نام – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

مقاله حاضر شامل دو بخش بهینه سازی طراحی و کنترل بهینه سیستم های توزیع می باشد. در بخش اول روشهای بهینه سازی در طراحی تشریح و جواب آنها از نظر دقت و صرفه جویی اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده است. سپس روش ابداعی که از ترکیب دو روش قبلی بدست آمده است، ارائه شده است. در بخش دوم مفهوم کنترل بهینه شبکه های توزیع تشریح و کاربرد الگوریتم های بهینه سازی که در بخش اول مصرفی شده بودند همراه با مقایسه کارایی آنها آمده است.