سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرش جلالیان – کارشناس ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمود فتحی – دانشیار دانشگاه علم وصنعت ا یران دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یک سیستم جلوگیری از تصادف برای عابر پیاده از دو قسمت کلی تشکیل شده است که هر کدام از قسمتها خود دارای مباحث ویژه و متفاوتی می باشند این دو قسمت عبارتند از : ۱- تشخیص عابر پیاده ۲- جلوگیری از برخورد با عابر. در اینمقاله در هر یک از دو زمینه دیدگاه هایی از قبیل: دیدگاه هایی که بر اساس شکل اشیاء، نوع حرکت اشیاء و روشهایی که برای تشخیص از دو حسگر استفادهکرده اند مورد بررسی قرار گرفته است. همینطور از نظر سخت افزاری حسگر های نور مرئی و نور غیرمرئی به کار رفته مورد بحث قرار گرفته اند و کارهایی که در هر یک از روشها ارائهشده اند، به اختصار توضیح داده شده است. در ادامه نیز روشهایی که برای مدل کردن رفتار احتمالی عابرین در هنگام تصادف در مقالات مختلف به منظور جلوگیری از تصادف و پیش بینی احتمال برخورد ارائه شده اند بررسی گشته و مورد مقایسه قرار داده ایم. همانطور که منابع این مقاله نشان می دهند این سیستم یکی از جدیدترین مکانیزهای کنترل هوشمند خودرو است و در حال حاضر پروژه های بسیاری برایپیاده سازی آن تعریف شده است برای مثال کمپانی تولید کننده مرسدس بنز آن را به طور آزمایشی بر روی خودروی تولیدی خود نصب کرده است [۱]. همینطور کمپانی های فیات و جگوار نیز بر روی این پروژه چه در زمینه پیاده سازی و چه در زمینه فن آوری آن تحقیقات بسیاری انجام داده اند [۱۹].