سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه طاهرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک و دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج
مهدی زمانی لنجانی – استادیار دانشکده ی فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه یاسوج، اصفهان

چکیده:
با تأثیر فشار ناشی از شالوده، خاک زیر آن در اعماق مختلف، تحت افزایش تنش قرار میگیرد. افزایش خالص در تنش خاک، بستگی به بار وارد بر واحد سطح تماس شالوده، عمق و فاصله نقطه مورد مطالعه از شالوده و چند عامل دیگر دارد. با تأثیر سربار، تنشهای فشاری در لایه های خاک بوجود آمده و باعث فشرده شدن آن میشود. فشردگی خاک ناشی از تغییر شکل فشاری و جابجایی ذرات خاک، رانده شدن هوا و آب از حفرات خاک و عوامل دیگر میباشد. در یک خاک به خصوص، یک و یا تعدادی از عوامل فوق ممکن است مشارکت داشته باشند. فشرده شدن خاک باعث نشست سازه واقع بر روی آن میشود، که از نقطه نظر مهندسی به این پدیده، نشست خاک میگویند. برای محاسبات نشست، لازم است افزایش خالص تنش قائم خاک به علت احداث شالوده تعیین گردد. که با استفاده از تئوری الاستیسیته، اصول تعیین افزایش تنش قائم در خاک مورد بررسی قرار میگیرد. اگر چه نهشته های طبیعی خاک در اکثر حالات کاملاً همگن، ایزوتروپیک(همسانگرد) و الاستیک (کشسان) نیستند، لیکن محاسبات انجام شده برای تعیین افزایش تنش با استفاده از تئوری الاستیسیته نتایج نسبتاً خوبی برای کارهای عملی به دست میدهد.