سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
آرش فروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک

چکیده:

ژئوتکستایل هایی که برخی از اوقات بصورت موفقیت آمیزی در راههای خاکی و برروی سابگریدهای نرم مورد استفاده قرارگرفته اند ، معمولا " دارای یک یا بیشتر از یک مورد از کاربردهای اساسی جداسازی ، فیلتراسیون ، زهکشی و تقویت کنندگی می باشند . تعدادی از روشهای طراحی سازه ای که اخیرا " ارائه شده اند عمدتا "متکی بر کنترل حالت گسیختگی سابگرید بوسیله ژئوتکستایلها ، اصلاح توزیع بارهای سط حی و ایجاد تقویت ممبرانی می باشند . نتایج برخی ازاین روشها برای یک حالت خاص از خاک خصوصیات ژئوتکستایل ها و شرایط ترافیک ، باهم مقایسه می شوند . نتایج این مقایسه نشان می دهد که تعدادی از این روشها نتایج معقولی ارائه میدهند .