سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهام صادقیان – پژوهشگاه نیرو
سید رضا حسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در صنایع مختلف و از جمله نیروگاهها، در موارد متعددی به پمپاژ آب، سوخت و … یا دمش و مکش هوا نیاز می باشد . معمولا حجم سیال عبوری مورد نیاز در شرایط مختلف عملکرد متفاوت است. در این لحظات به کمک روش های متنوعی، حجم سیا ل به مقدار مورد نظر سیستم تغییر داده می شود. در سیستم پمپاژ این روش ها شامل کنترل ولو، بای پس، توربوکوپلینگ های هیدرولیکی و … می باشند[ ١]. در مورد روش های تغییر حجم هوای عبوری فن ها نیز می توان به تغییر پره های ورودی فن، تغییر زاویه پره های فن، دمپرهای خرو جی و … اشاره کرد . در هر یک از این روش ها در لحظاتی
که سیستم به حجم سیال کمتری نیاز دارد، به نوعی موتور الکتریکی محرک سیستم، پمپ یا فن را در سرعتی نزدیک سرعت نامی موتورمی چرخاند، به عبارتی با اینکه سیستم به کار مکانیکی کمتری نیاز دارد اما موتور در نقط های ن زدیک نقطه نامی کار می کند و در نتیجه انرژی مصرفی اضافی آن در تجهیزات مکانیکی جانبی تلف می شود . در صورتیکه در چنین مواردی می توان با اعمال کنترل از سمت الکتریکی و با کم کردن دور موتور، سرعت چرخش پمپ یا فن را نیز متناسب با دبی مورد نیاز سیستم کاهش داد و در نتیجه توان ورودی الکتریکی موتور را کنترل نمود.