سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ولی نتایج – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی (گرایش سازه) – دانشگاه صن
محمدرضا خدمتی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی ا
محمود غیاثی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

انفجار زیر ابی که با علامت اختصاری UNDEX نشان داده می شود، موضوعی است که همواره مورد توجه محققان قرار داشته است و حدود ۱۵۰ سال از قدمت آن می گذرد. اهمیت و موقعیت تعیین کننده نیروهای دریایی و نبردهای دریایی در جنگها، مهمترین عامل پیگیری و تحقیق در مورد انفجار زیر آبی بوده است و حتی امروزه نیز مجهزترین مراکز تحقیقاتی و برجسته ترین کارشناسان UNDEXغالبا وابسته وتحت حمایت ارتش ها هستند.پدیده های جانبی انفجار شامل جت حباب، جت آب، کاویتاسیون و آثار سطحی می باشند که هر کدام از این عوامل می تواند در بررسی انفجار زیر آبی موثر باشد. از آنجا که در نظر گرفتن تمام این پدیده ها بسیار مشکل است، عموما فرضیاتی در جهت پیاده سازی انفجار زیر آبی در نظر گرفته می شود . روشهای عددی وروابط تجربی متعددی به منظور تخمین فشار و ضربه ناشی از انفجار زیر آب ارائه شده است. در این میان می توان به روابط محققینی از جمله راماج، شاین و وندهان اشاره کرد. در این مطالعه سعی بر آن است تا روش های تخمین ضربه ایجاد شده از انفجار زیر آبی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه می تواندروش مناسب برای تخمین ضربه وارده از انفجار زیر آبی برای ارزیابی استحکام سازه شناورهای رزمی در دست ساخت کشور مورد استفاده قرار گیرد.