سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد فرشید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
حمید رضا لاری – مدیر گروه انرژی های نو
مولود شیوا – کارشناس شیمی کاربردی گروه فناوری های مصرف هیدروژن سازمان انرژی های ن

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی انواع روش های تولید پودر های مورد استفاده در پیل سوختی اکسید جامد می باشد. همانطور که می دانیم برای رسیدن به خواص مورد نظر در سلول سوختی اکسید حالت جامد نیاز است که الکترولیت و الکترود ها از خواص ویژه ای بر خوردار باشند. یک قسمت ا