سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن محمدنوربخش لنگرودی – دکتری مدیریت مالی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
مهناز درویش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، مؤسسه آموزش عالی کوشیار- واحد رشت

چکیده:
اهمیت گزارش های مالی ناشی از اطلاعاتی است که این گزارش ها در خصوص عملکرد شرکت ها در اختیار استفاده کنندگان قرارمی دهد. به ویژه اطلاعاتی که بیان کننده قدرت سودآوری شرکت ها هستند. از این رو، ساده ترین روش ها برای تشخیص عملکرد شرکت،محاسبه یا برآورد نرخ سودآوری آن هاست و بهترین راه برای محاسبه نرخ سودآوری یا به عبارتی ارزیابی عملکرد شرکت، محاسبه نرخ بازدهدارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. مدیران می توانند از این نرخ سودآوری در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم گیری هایشان، حداکثر کردن سود و ارزش افزوده شرکت و جهت ارزیابی اینکه چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را بر عهده داشته اند، بازده کسب نموده اند، استفاده کنند. با استفاده از این نرخ، سهامداران می توانند نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود و سرمایه گذاران نسبت به خرید یا عدم خرید سهام شرکت اقدام نمایند و همچنین اعتباردهندگان نسبت به دادن اعتبار و یا برگشت سرمایه خود تا حدی اطمینان حاصل کنند. در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد، اطلاعات مالی و تصمیم گیری، پیدایش معیارهای ارزیابی عملکرد، اهمیت ارزیابی عملکرد، شاخص های سنجش عملکرد، سود و شاخص های سودآوری پرداخته و سپس مختصری از تحقیقات انجام شده را ذکر می نماییم.