سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی حسینی نوه احمدآبادیان – دانشجو کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود ورشوساز – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منصور حاجی حسینلو – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا عزیز خانی – مدیر پرو ژ ه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

چکیده:

پیش بینی سرعت در خیابانهای شهری با استفاده از توابع هزینه جریان انجام می شود . برای شهر تهران این توابع به علت عدم شناخت کافی از عوامل موثر بر سرعت و سهم آنها بر این پارامتر ٬ نتایجی دور از واقعیت را می دهد . در این مقاله برای به دست آوردن تابع هزینه جریان مناسب شهر تهران ٬ عوامل موثر بر سرعت شناسایی و روشهای تخمین سهم آنها بیان می شود . برای این منظور در مورد برخی عوامل امکان استفاده از روشهای تخمین سهم عوامل وجود دارد که این روشها بیان می شود . در حالیکه در مورد برخی دیگر امکان استفاده از روشهای موجود ٬ وجود ندارد ٬ که روشهایی در این مقاله برای آنها ارائه می شود .