سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی نجفی نژاد – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری

چکیده:

از شروع فعالیت های ابخیزداری و حفاظت خاک در کشور ما حدود ۲۵ سال می گذرد و دراین مدت برنامه ها و اقدامات مختلفی صورت گرفته است مشکلاتناشی از فرسایش خاک سیل و رسوبگذاری در سدها همگی نیازمند اتخاذ راهحلهای مناسب و اصولی می باشد حل این مشکلات نیازمند سیاستگذاری های منطقی و متناسب با اهداف مختلف می باشد با توجه به نقش ابخیزداری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ضرورت توجه به سیاستهای متخذه بیش از پیش نمایان می شود میزان موفقیت سیاستها در دستیابی به اهداف بستگی به شناخت تصمیم گیران نسبت به ابعاد مختلف موضوع دارد موضوع ابخیزداری نیز از جمله موضوعات متنوع بخصوص در کشور می ب اشد عمده ترین مساله در پیچیده نمودن کار ابخیزداری در کشور مسائل اقتصادی و اجتماعی آن می باشد در مقاله حاضر سعی می شود اهداف و سیاستهای برنامه های ابخیزداری در دو مقطع قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن مورد مقایسه قرار گرفته دستاوردهای آن نیز ارائه می گردد.