سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل قهرمانی گرگری – معاون فنی، شرکت مهندسین مشاور مترا

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه سرعت قطارها در دنیا حاصل شده و افزایش سرعت واقعی سیر قطارها تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش سرعت آزمایشی بیش از ۵۰۰ کیلومتر بر سرعت را فراهم ساخته است. بدون شک اگر سرعت بالای سیر قطارها به سایر مزایای حمل و نقل ریلی افزوده شود، نقش آن در توسعه، بسیار اساسی تر خواهد بود. با علم به این مسئله، در سالهای اخیر در کشور، بحث احداث راه آهن سریع تهران- قم- اصفهان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت بصورت جدی مطرح است و بازنگری مطالعات زیرسازی آن برای این سرعت به اتمام رسیده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان پارامترهای موثر بر طرح راه آه نهای سریع السیر، تفاو تهای اساسی در طرح راه آهنهای معمولی و سریع السیر نیزدر بخشهای مختلف ذکر شود.