سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استاد یار بخش مهندسی زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ذوالفقار خیروری – کارشناس ارشد سازه های دریایی مهندسین مشاور راهوار

چکیده:

نظر به اینکه مصالح سنگی معادن حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بسیار متنوع می باشند و در اغلب موارد مشخصات مکانیکی و شیمیایی آنها برای کاربرد در سازه های توده سنگی مطابق معیارهای استانداردهای دریایی پذیرفته شده جهانی نیستند، طراحان و مجریان طرحهای سازه های دریایی همواره با معضل انتخاب معدن و مصالح سنگی مناسب روبرو می‌باشند. در بیشتر مواقع دسترسی به مصالح مطابق استاندارهای مورد اشاره در محدوده محل اجرای پروژه وجود ندارد و تهیه مصالح سنگی مناسب مستلزم صرف هزینه های گزاف و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها می باشد. با توجه به کاربرد سنگهای معادن منطقه در سازه‌های دریایی جنوب کشور و عملکرد مطلوب بعضی از این سنگها در سازه های ساخته شده، یک طرح تحقیقاتی گسترده برای بررسی موضوع و تجدید نظر در معیارهای رایج انتخاب سنگدر کشور از سال ۱۳۸۳ آغاز گردیده است. در این طـــــرح ضمن بـازدیـد از اغـلب موج شکن ها و سازه های حفاظت احداث شده در سواحل جنوبی کشور و نمونه برداری از ۳۵ موج شکن و معادن سنگ مورد استفاده برای احداث آنها (بیش از ۱۱۲۰ نمونه) و انجام آزمایشهای لازم، عملکرد سنگ در سازه های توده سنگیمورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.در مقاله حاضر مراحل انجام تحقیق بطور مختصر تشریح می گردد و مناطق مورد مطالعه و آزمابشهای انجام گرفته معرفی می گردند.