سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، واحد علوم و تحقیقات تهران
شاپور شهدوست – دانشجوی کارشناسی ار شد رشته جغرافیای سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، باشگاه پژوهشگران جوان واحد بناب

چکیده:

در این مقاله پس از مرور مقدمه ای در خصوص WTO و وضعیت صنایع غذائی کشور؛ در قالب یک کار میدانی با استفاده از پرسشنامه ای که مبتنی بر نتایج مطالعات تجربی می باشد نظر متخصصین و دست اندرکاران را اخذ و پس از تجزیه و تحلیل در چارچوب ماتریس SWOT برخی فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی عضویت در WTO برای صنایع غذائی کشور معرفی گردیده و راهکارهائی برای بهره برداری هرچه بهتر از فرصتها ارائه شده است.ضمنا نتایج این مقاله می تواند مقدمه ای برای تدوین استراتژی در صنایع غذائی تلقی شود.