سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صوفلو – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

مدت زمانی نگذشته است که شرکتهای نوپا مبتنی بر فناوری میلیونها دلار از سرمایه مخاطره پذیر ( سرمایه ای که هیچگونه پیش بینی بر ر وی برگشت آن وجود ندارد ) برای ایده های تکنولوژیک
خود دریافت داشته اند . بمنظور تأمین سرمایه خطر پذیری برای ایده های نو شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر که متخصص این امر هستند ، بوجود آمده اند هدف عمده برای این شرکتها برای سرمایه گذاری این است که شرکت نوپا دارای ارزش بالایی می باشد و می تواند در بازار سرمایه فعالیت نماید .بر طبق مطالعات مدلهای شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر از توافق بین سرمایه گذاران خ طر پذیر و کار آفرینان حاصل می شود . سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی است که منابع مالی خود از سایر منابع تأمین و این منابع را هدف سرمایه گذاری در START-UP ها می نماید . سرمایه خطر پذیر دارای مکانیزم مدل و مراحل متناسب با خود می باشند . شرکت های سرمایه گذار خ طر پذیر به ملاکها و معیارها یا ارزشهای خاصی در شرکتهای نوپا توجه می نمایند . برآورده نمودن آن شرایط مستلزم ایحاد محیط رشد متناسب برای آنها می باشد در این مقاله به بیان روشهای تأمین مالی ( بطور کلی ) پس به بیان ویژگیها ، ملاکها ، منافع سرمایه گذار ریسک پذیر پرداخته می شود .