سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نواب اصفهانی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم دانشگاه امام حسین (ع)، و رئیس گروه مدیریت مر

چکیده:

عدم قطعیت ها، سرعت محیطی و افزایش حجم رویدادهای غیرمترقب، همچنین ظهور راهبردهای نوپدید، مدیریت راهبردی سازمان ها و شرکت ها را دستخوش تحولاتی نموده است د رچنین شرایطی مدیران و تصمیم گیرندگان استراتژیک، پس از تدوین مطلوبیت هاو تحلیل محیطی و راهبردی و کشف و تولید گزینه های راهبرهای مختلف، بدنبال یافتن الگوهایی هستند که قابلیت بررسی هم زمان راهبردهای اندیشیده شده ( تدوین شده ) و راهبردهای نوپدید را داشته باشند و امکان انتخاب راهبرد برتر را از بین گزینه های ممکن ایجاد نمایند. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی مدلهای انتخاب راهبرد درعرصه های مختلف و عوامل و معیارهای هریک، الگویی را متناسب با شرایط فوق پیشنهاد نماید.