سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش شاهین – دکترای مهندسی صنایع – مهندسی کیفیت، استادیار
اصغر حق شناس – دکترای مهندسی صنایع – اقتصاد، استادیار

چکیده:

گرچه در سالهای اخیر سیستمهای جامع متفاوتی در زمینه نگهداری و تعمیرات (نت) طراحی و ترویج شده است، ولی به نظر می رسد تاکنون مطالعه محدودی در زمینه بررسی جامع یک سیستم فراگیر صورت گرفته است. در این مقاله یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات فراگیر (TMM) 3 معرفی و پیشنهاد شده است. این سیستم در سهبخش مجزا شامل مدیریت، عملیات و مدیریت تجهیزات و وسایل نت تشریح شده است. همچنین، فرآیند بهبود تطبیقی نت نیز بعنوان زیرمجموعه مهمی از سیستم نت فراگیر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد سیستم پیشنهادی دارای وجوه تمایز قابل توجهی نسبت به سیستمهای رایج است.از جمله اینکه به سیستم مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) 4 نزدیکتر بوده و همه کارکنان سازمان درآن مشارکت فعال دارند. همچنین، سیستم پیشنهادی از نظر تاکید ویژه بر ممیزی، بهبود تطبیقی و بهبود مستمر نت دارای مزیت نسبی است. در مجموع چنین به نظر می رسد که استراتژی مدیریت نت فراگیر نه تنها با خدمات سخت افزاری نت مرتبط است، بلکه موارد مهمی نظیر کیفیت، رضایت مشتری و ارزش مادی را نیز شامل می گردد.