سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رجبی معماری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

شرایط عمومی پیمان جدید و مشخصات فنی عمومی و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور، نشریه ١٠٨ سازمان و فهارس بهای پایه و بیمه کارهای موضوع پیمان، تغییر مقادیر تجهیز کارگاه، قیمت جدید، تأخیرات فنی و مالی پروژ هها، تکنولوژی اجرای کار همگی اصطلاحاتی هستند که ما با آن آشنا هستیم و هر روز با آن به نحوی سرو کار داریم . هدف این است نکاتی در مورد موضوعات مذکور ارائه شود تا شاید مسائلی که در این خصوص باعث کندی پیشرفت کار و یا ادعای پیمانکاران می شود را مرتفع و در صورت امکان در مشخصات فنی خصوصی پیما نها ملحوظ شود