سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد آهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
اهورا جعفری منش – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

ابتدا به بتن غلتکی به عنوان مصالحی مناسب برای سدسازی معرفی شده است سپس با مقایسه سد willow ceek بـا معـ ادل – های خاکی و بتنی آن به بررسی مزایای اقتصادی سد بتنی غلتکی پرداخته ایم . در ادامه مصالح مورد نیـاز سـد بـتن غلتکـی و شرایط و استاندارد های آن ها بررسی شده است . طرح مخلوط بتن غلتکی بر اساس مفاهیم تکنولوژی بتن و یا بر اساس مفاهیم ژئوتکنیک ارائه می شوند که روشی برای هر ی ک از آنها معرفی شده است در این مقاله به فراخور مطالب به مقایـسه و بررسـی مزایای اقتصادی و فنی این نوع بستنها یا انواع دیگر پرداختهایم .