سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
الهام کریمی – مدیرعامل مؤسسه آموزشی، پژوهش پژواک فکر سنندج
سهیلا حسین پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
حبیب الله حسن زاده – مدیر پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور

چکیده:
فناوری ارتباطات الکترونیکی به دلیل برخورداری از ظرفیت های رسانه ای متنی، تصویری و صوتی مخصوص به خود قادرند تعاملات بین افراد را در عرصه زمان و مکان توسعه داده و فعالیت های یاددهی و یادگیری را متحول سازند بر همین اساس یکی ازعوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و تغییر نگرش در یادگیری فراگیران، تلفیق آموزش حضوری معلم با شیوه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این مقاله هدف تعیین نقش وبلاگ در آموزش و یادگیری می باشد. روش بررسی به شیوه مروری و جامعه آماری تمامی پژوهش هایی هستند که از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۳ در حوزه وبلاگ انجام گرفته است که از بین آنها تعداد ۳۰ پژوهش از سایت های معتبر (Sience direct, Emerald, SID) که ارتباط بیشتری با هدف مقاله داشتند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها در ۲ بخش، افزایش تفکر و افزایش انگیزش تقسیم بندی شدند. آنجه از یافته های پژوهش استخراج شد بیانگر این موضوع است که وبلاگ ها می توانند در افزایش انگیزش یادگیرندگان، دسترسی آسانتر و سریعتر به مطالب آموزشی، ارتقای سطح تفکر، افزایش عملکرد تحصیلی، نقش تأثیر گذاری داشته باشند. با توجه به نتایج ارائه شده لذا می توان با ترکیب بین فناوری های اطلاعات و آموزش های موجود در کلاس به روشی ترکیبی نسبت به ایجاد یادگیری عمیق و پایدار در بین فراگیران گام های مؤثری برداشت.