سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم عجم – گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
عباس زندعباس ابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی گروه حسابداری

چکیده:

محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارایه اطلاعات مفیدبه استفاده کنندگان مختلف اعم از برونسازمانی و درون سازمانی در قالب گزارشهای حسابداری می باشد محیط اقتصادی و تجاری همواره دستخوش تغییرات بوده و این تغییرات درسالهای اخیر با سرعت بیشتری انجام می شود و حسابداران نیز همواره خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و بهروز کرده اند اگاهی از نقش موثر منابع انسانی در تصمیم گیری های مدیریت و پیشبرد اهداف تجاری نقش مهمی در بازار رقابتی شرکت ها دارد یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد ایجاد درامد در سازمان ها است در این مبحث ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورتهای مالی مطرح می گردد از این رو هدف این مقاله ورود حسابداری در تبیین اندازه گیری و گزارشگری مالی سرمایه های انسانی و عوامل موثر در پیاده سازی حسابداری منابع انسانی است.