سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

پرویز احمدی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع انسانی گروه مدیریت تهران
اسماعیل شاه طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه مدیریت تهران
ابوذر غلامعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه مدیریت تهران

چکیده:

دنیای ما را بسیاری از مفاهیم مشابه در دست دارند و چنانچه تفاوتهای آنها را تشخیص ندهیم در دست دنیا و محیط آن گرفتاریم، اما هرزمان آن ها را درک کردیم این دنیاست که در دستان ما اسیر خواهد شد چرا که با فهم تفاوت ها به تاثیرات و نتایج آنها در سیستم های متفاوت پی خواهیم برد دراین مقاله پیرو همین هدف مفاهیمی بررسی می شوند که حضور مغلطه امیزشان در ادبیات امروز مدیریت ما را در یافتن علت ها به بیراه می برد چرا که این مفاهیم در ادبیات موجودکشور به نحو مناسب و به جایی به کاربرده نمی وشد و سعی شده با تعریف و تفسیر مناسب آنها بتوان به یافتن روابط علت و معلولی و در نتجه تسلط بر محیط جدید سازمانی یاری رساند دراین راستا مفاهیم دانش مدیریت دانش و سیستم مدیریت دانش که در سالهای اخیر جایگاه زیادی در تحقیقات دانش پژوهشان پیدا کرده است به طور مبسوط وبا استفاده از جدیدترین منابع موجود دراین زمینه تعریف و تفسیر شده و عوامل تشکیل دهنده آن در سازمان مورد تحقیق قرار گرفته و در انتها نیز به عنوان یکی از نتایج دانش محوری، به ترسیم تاثیرات شگرف این مفاهیم بر ساختار، یادگیری، و عملکرد سازمان بررسی می شود.