سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مقصود امیری – دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
نیما فخیم هاشمی – دوره دکتری، مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:
مجموعه فعالیت هایی که جهت طراحی و تولید مناسب و کارکرد مطلوب و موفق یک سیستم صورت می گیرد، تحت عنوان مهندسی قابلیت اطمینان شناخته می شود. مساله پایایی یا قابلیت اطمینان یکی از انواع مسائل شناخته شده بین رشته ای است که کاربردهای بسیاری در دنیای واقعی دارد. مسائل قابلیت اطمینان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که در این مقاله به بحث طراحی بهینه سیستم های پایایی پرداخته شده است. نخست مساله تخصیص مازاد تشریح و سپس مدل های ریاضی آن برای سیستم های سری – موازی و سیستم های k از n مورد بحث و بررسی قرار گرفته است