سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضایی میرک محله – کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
فروغ قاسمی نقدی – کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست

چکیده:

کد طراحی ASME B31.8 از نظر دامنه شمول تقریبا تمامی فعالیتهای مربوط به طراحی، اجرا، نصب، آزمایش، بهره برداری و تعمیرات سیستمهای انتقال گاز را اعم از پروژه های زمینی و فراساحل، گاز شیرین و ترش، شبکه های انتقال، ذخیره و توزیع گاز در بر میگیرد. در این مقاله سعی شده است با مرور مفاهیم و نیازمندیهای مرتبط با ایمنی در این کد، که به وفور نیزاستفاده شده است، عباراتی مانند ایمنی عمومی، بهره برداری ایمن، تعمیرات ایمن، ایمنی کارکنان و ایمنی حین آزمایش بررسی شده و حوزه شمول این عبارات در پروژه های رایج صنعت نفت مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که مفهوم ایمنی در این استاندارد بسیار گسترده تر از آنی که تصور میشود به کار گرفته شده است. همچنین استفاده از تعبیر "تجهیزات ایمنی" هنگام پرداختن کد به فلسفه تنظیم و کنترل فشار در سیستمهای انتقال گاز، اهمیت این موضوع را بیش از پیش مشخص مینماید. این کد بر اساس فشار کاری شبکه لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی مانند شیرهای ایمنی، سیستم -های قطع اضطراری، سیستمهای کنترل سرعت چرخش و رگولاتورها را توصیه نموده است که این موضوع در مقاله حاضر به طور مفصل کاوش شده و نتایج به صورت رویه ای برای تعیین فشار طراحی، فشار کاری، حداکثر میزان فشار کاری مجاز و نوع تجیزات ایمنی مناسب ارائه شده است.