سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش آرمون – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم وص

چکیده:

برای کارآمدی لجستیک، باید ابتدا مبانی اصلی و هدف و خصوصیات آن را دریافته و رابطه آن با انجام عملیات های نظامی را درک کرد. این درک مبنای توسعه نظریه لجستیک و یک راهنمای عملی برای کاربردهای آن خواهد شد. این مقاله به مرور ادبیات لجستیک نظامی از دیدگاه سازما نهای نظامی به ویژه سازما نهای نظامی ایلات متحده م یپردازد. مباحثی همچون ماهیت لجستیک، ابعاد مختلف لجستیک در جنگ، فرآیند لجستیک، حوز ههای کارکردی لجستیک و سیستم لجستیک – به طور خاص سیستم توزیع، و فرماندهی و کنترل- مورد بحث قرار خواهند گرفت.