سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمحمدرضا سیدطالبی – کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
از مهمترین بخش های مراکز صنعتی مجاور دریا، بخش مونتاژ نهایی محصولات می باشد. در سالهای اخیر رویکرد عمده مراکزصنعتی موفق، شکل دهی هسته های کوچک دانا و توجه ویژه به عملکرد مونتاژ صنعتی بوده است. ازطرفی برای ایجاد چنین فضاهایی بایستی هزینه های زیادی صرف گردد، لذاتوجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات متصور حاملان سلاح و موشکها وبمبها ، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در زمان مواجه شدن با تهدیدات، جزو نیازمندی های اصلی واحدها وبخش های صنعتی حساس وحیاتی محسوب می گردد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به کاربردی عملی بودن تحقیق وبراساس روش تحقیق توصیفی موردی ازطریق پرسشنامه واستفاده از نظرات خبرگان به ملاحظات پدافند غیرعامل در مراکز امن صنعتی مجاور دریا با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات متصور، پرداخته شود.