سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران صولتی هشجین – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سارا شفیعی – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پیشینه استفاده از رس ها در کاربردهای درمانی به گذشته های بسیار دور بازمی گردد . امروزه رس های آنیونی یا LayeredDouble Hydroxide(LDH) با ظرفیت بالای تعویض آنیون به عنوان سیستم میزبان در حوزه مواد نانوبیوهیبرید مورد استفاده قرار می گیرند . از خصوصیات ویژه LDH می توان به زیست سازگاری بسیارخوب، تمایل شدید به جذب یون
کربنات، پایداری شیمیایی وابسته به pH و در دسترس بودن آن اشاره کرد . بسیاری از بیومولکول های دارای بارمنفی – از جمله ویتامین ها، DNA و اسیدهای آلی – می توانند با LDH تشکیل بیوهیبرید بدهند . فرآیند تعویض آنیونی، که در اصطلاح Intercalation نامیده می شود، فرآیندی است که در آن یک مولکول م یهمان به شبکه میزبان معرفی می گردد؛ بدون اینکه ساختار میزبان دچار تغییر گردد . در زمان جای گیری مولکول میهمان، آنیون قبلی از بین لایه ها خارج می شود . این فرآیند از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا با تغییر آنیون های بین لایه ای می توان خصوصیات شیمیایی، الکتر یکی، اپتیکی و مغناطیسی متفاوتی را در شبکه میزبان ایجاد کرد . نانوبیوهیبریدهای LDH را توسط روش های ساده همرسوبی، تعویض آنیونی و بازسازی مجددمی توان تهیه کرد . برخی از کاربردهای مهم LDHدر سیستم های رهایش کنترل شده دارو و دارورسانی، بیوسنسورها و سیستم های کد گذاری ژنتیکی می باشد . از روش هایمشخصه یابی این هیبریدها می توان بهPXRD ،FTIRتکنیک های اسپکتروسکوپی و تکنیک های تصویر برداری نظیر SEM ،و TEM اشاره کرد .
تاریخچه، ساختار، وبژگی ها، روش های تهیه، مشخصه یابی و همچنین کاربردهای LDH در این مقاله مرور شده است .