سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
میثم شجاعی – کارشناس ارشد حسابداری و کارشناس مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گلستان
وحید اسکو – عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
علی اصغر ملکی دلارستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه غیر انتفاعی سمنگان آمل
میلاد قلی نژادلاجیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه غیر انتفاعی سمنگان آمل

چکیده:
مساله ساختار سرمایه از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حیطه مالی شرکت هاست. پژوهش گران با ارائه نظریه های متفاوت سعی در ارائه بهترین الگو و تئوری برای تعیین ساختار سرمایه بهینه به منظور حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت و حداقل کردن هزینه سرمایه شرکت هستند. در این بین تئوری های زیادی ارائه شده است، که هر کدام نسخه ای را به منظور تامین مالی برای شرکت ها تجویز می کنند، عده ای تامین مالی صرفا از طریق اوراق بدهی، عده ای تامین مالی از طریق اوراق مالکانه، و عده ای تامین مالی بوسیله هر دو منبع موجود (اوراق مالکانه و اوراق بدهی) را توصیه می کنند. اما نکته ی مهم اینجاست که هیچ کدام از نظریه ها و الگوهای موجود به تنهایی نمی توانند بدون در نظر گرفتن اوضاع و مشخصه های شرکت همچون سودآوری، اندازه شرکت، سطح حاکمیت شرکتی موجود در شرکت و … ساختار سرمایه شرکت را تبیین کنند