سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد صدریان – کارشناس ارشد قدرت، شرکت فاراتل سهامی خاص
سیامک فرشاد – دکتری برق قدرت، استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

اخیرا اقبال شرکتهای سازندة یوپی اس ۱ به ساختارهای بدون ترانسفورماتور ۲ اف زایش یافته است . ساختار PFC 3 در این نوع از یوپی اس ها پیچیده می باشد . بهمین دلیل در این مقالهروی آخرین روشهای توسعه یافتة طراحی PFC تمرکز شده و س عی گردیده تا آنها برای استفاده در ساختار مذکور تطبیق داده شوند . مرور جامعی بروی روشهای نوین طراحی و ساختPFC انجام گرفته که شامل موارد ذیل می باشند : مدل سازیPFC، نکات طراحی دیجیتال PFC در مودهای برق و باتری،الگوریتم های نمونه برداری، روشهای حذف اعوجاج عب ور از صفر جریان و … . علاوه براین روش های جدیدی بمنظور حفظ تعادل ولتاژ باس در مود باتری وحذف نوسان محاسبه گرRMS ولتاژ ورودی ارائه گردیده است . سرانجام صحت کلیةموارد تئوری به کمک شبیه سازی و نتایج عملی در یک یوپی اس ۱۰ KVA مورد تایید قرار گرفته است .