سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد منتشری – دانش آموختهی کارشناسی ارشد مهندسی معدن اکتشاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
علیرضا امین الرعایا – دانش آموختهی کارشناسی ارشد مهندسی معدن فراوری، دانشکده فنی دانشگاه تهران
زینب میرزائی – دانش آموختهی کارشناسی مهندسی معدن استخراج، دانشگاه یزد،

چکیده:
سالیانه حدود ۹۲ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز متان در معادن زغالسنگ جهان آزاد میشود که فقط ۲/۳میلیارد مترمکعب از این گاز برای مصارف سوختی مورداستفاده قرار میگیرد و مابقی آن به اتمسفر فرستاده میشود.با وجود تمام مزایای استحصال این منبع انرژی ارزشمند همچون بهرههای اقتصادی نبود پشتوانهمالی کافی، عدم وجود کارشناسان خبره در این راستا در معادن زغالسنگ باعث شده تا استخراج این گاز از لایههای زغال سنگ به صورت بهینه صورتنگیرد.البته در کشورهای بزرگ تولید کننده زغال همانند چین در ۱۱ سال گذشته بازیابی گاز متان از معادن به دو برابر افزایش یافته است