سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز شافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
پیرینو لستوتزی – مربی دانشکده مهندسی عمران
مسعود متولی – رئیس آزمایشگاه تحقیقات مهندسی سازه EMPA سوییس، استادیار دانشکده مهندسی
رسول میرقادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

متن حاضر می کوشد تا الگوهای متداول در ساخت ساختمانهای فولادی ایران از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون را مورد بررسی قرار دهد. این الگوهای ساخت اثرات انکارناپذیری بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی در برابر زلزله داشته و دارند و بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های اخیر ایران نظیر زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ و زلزله بم در سال ۱۳۸۲، این امر بدیهی به نظر میرسد که بسیاری از این الگوها که بر اساس آیین نامه های لرزه ای نمی باشند، قادر نخواهند بود تا الزامات لرزهای مورد نیاز راتامین نمایند و به همین جهت یافتن نقاط ضعف این الگوها ضروری می باشد. در متن موجود،پس از معرفی الگوهای متداول ساخت ساختمانهای فولادی ایران، نقاط ضعف لرزه ای آنها مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت راهکارهای عمومی بهسازی لرزه ای متناسب با الگوهای ساخت ساختمانهای فولادی ایران ارائه می گردد.