سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریحانه مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید مظاهری – رئیس بخش دریایی، پژوهشکده حمل و نقل
روزبه پناهی – دانشجوی دکترا پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

سانحه دریایی پدیده ای اجتناب ناپذیر است که در همه کشورها و در همه دریاها و برای هرنوع شناوری ممکن است اتفاق بیافتد سوال اساسی که مطرح است آن است که سطح سوانح دریایی در ایران زیاد است و یا کمتر از حد جهانی آن است؟ این مقاله در پی بررسی ریسک سانحه دریایی برای قایق ها در هرمزگان می باشد. سپس با مقایسه با آمار سوانح در آمریکا دورنمایی از وضعیت موجود سوانح دریایی کشور ارائه می کند. نتیجه چنین تحقیقی در برنامه ریزی برای اصلاح خطوط دریانوردی با قایق می تواندمورد استفاده قرار گیرد.