سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هومان لیاقتی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و منابع، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
حسین محمودی – مربی گروه کشاورزی اکولوژیک،پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
جعفر کامبوزیا – استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کشاورزی ارگانیک، نظامی است که از کاربرد مستقیم یا مصرف همیشگی آن دسته از مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل درمی آیند (کود)، همچنین کاربرد هر گونه ماده ضد حیات، حتی اگر منشاء طبیعی داشته باشد،مخالف است.به بیان ساده، کشاورزی ارگانیک آن نوع کشاورزی است که مصرف کنندگان بتوانند با خیال راحت از محصولاتش استفاده کنند و مطمئن باشند، مشکلات بهداشتی از قبیل باقی ماندن هورمون ها و آفت کشها در محصولات وجود ندارد.و از آنجا که در سال های اخیر شمار مواد شیمیایی کشاورزی مورد استفاده به طور چشم گیری افزایش یافته است،به طوریکه بیش از ۴۰۰ ماده شیمیایی ضد آفت در سیستم کشاورزی رایج موجود می باشد و لذا بسیاری از افراد به وجود مواد شیمیاییدر غذاه ایشان اهمیت می دهند و در مورد آثار سوء ناشی از خوردن آنها نگران هستند.همچنین، با بالا رفتن آگاهی های زیست محیطی افراد جامعه و افزایش سازمان های مردمی طرفدار محیط زیست, در مورد آلودگ ی های کشاورزی و صدماتی که بقایای سموم و کودها به طبیعت می رسانند.حساسیت ها بیشتر شده است و نیز این مسأله مانند بسیار ی از مسائل دیگر به روند و گرایش جهانی نیز مرتبط است و همان طورکه مطالعات نشان می دهند، در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای غربی و آمریکا میزان خریداران محصولات ارگانیک به میزان قابل ملاحظه ای رو به افزایش است. گرچه کشاورزی ارگانیک یک نظام کشاورزی است که دارای اصول،اهداف و راه کارهای مخصوص به خود است ولی نکته مهم آن است که کشاورزی ارگانیک، برخاسته از یکدیدگاه فلسفی است که قبل از هر چیز تأکید دارد تا مبانی اخلاق زیستیبر فعالیت رایج کشاورزی حکم فرما شود.به نحوی که به واسطه اجرای قوانین کشاورزی ارگانیک , هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توأمان رعایت شود و هم کمترین خسارت به محیط طبیعی وارد آید و حقی از دیگر موجودات ضایع نشود . حقایق و آمارهای دنیای کشاورز ی ارگانیک حاکی از آن است که تداوم در بخش کشاورز ی ارگانیک در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است.سوخت این رشد پویا غالبًا تقاضای مصرف کنندگان است و این تقاضا به دلایل مختلف از جمله نگرانی های بهداشتی درمورد وجود بقایای سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی رایج رو به افزایش است.هدف مقاله بررس ی جایگاه کشاورزی ارگانیک در جهان و موقعیت آن در ایران می باشد که در پایان به منظور ارائه راهکار های عملی پیشنهاداتی ارائه شده است.