سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشکده مهندسی مکانیک
محمود چهارطاقی – آزمایشگاه بهینه سازی سیست مهای انرژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید مفیدی شمیرانی – دانشکده مهندسی معماری (انرژی)
رسول آخرتی –

چکیده:

استفاده از پمپ های حرارتی برای تأمین نیازهای گرمایش و سرمایش ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی رو به افزایش است . این سیست م ها را به دو دسته عمده با منبع هوایی و منبع زمینی (آبی و خاکی) می توان تقسیم نمود . زمین بعنوان یک منبع و چاه حرارتی مهم مطرح است و پمپ های حرارتی زمینی، در کلیه مناطق آب و هوایی قابل استفاده هستند . این سیستم ها از زمین، به عنوان یک چاه حرارتی در تابستان، و یک منبع حرارتی در زمستان استفاده میکنند.در این مقاله انواع سیستم های زمینی معرفی شده، و مزایا، معایب و مباحث اقتصادی مربوطه، مطرح گردیده است.