سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نسیم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی علامه نائینی ، نائین
بهزاد سلیمانی نیسانی – دانشجوی دکتری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان

چکیده:
نرم افزارهای علمی نرم افزارهای کاربردی برای رسیدن به اهداف علمی هستند که نقش مهمی در تصمیم گیری های حیاتی ایفا می کنند مانند نرم افزار اوراکل شرایط آب و هوایی . این مقاله به بیان چالش ها راه حل ها و مسائل حل نشده در آزمون نرم افزارهای علمی می پردازد. در این مقاله مروری برای بیان و تجزیه و تحلیل چالش های آزمون نرم افزار علمی بر اساس چندین مطالعه شامل اطلاعات آزمون نرم افزارهای علمی، انجام شده است. تحقیقات نشان می دهد که چالش های مواجه شده در آزمون نرم افزارهای علمی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: چالش هایی که به دلیل ویژگی های نرم افزاری از جمله مسائل اوراکل رخ می دهد و چالش هایی که به دلیل تفاوت فرهنگی بین دانشمندان و جامعه مهندسی نرم افزار رخ می دهد. در این مقاله بحث در مورد روش های مختلف آزمون نرم افزارهای علمی مانند استفاده از اوراکل و یا روش های بدون استفاده از اوراکل مانند آزمون دگردیسی یا آزمون تجربی جهت آزمون نرم افزارهای علمی با توجه به مطالعاتی که تا سال ۲۰۱۳ انجام شده بازبینی شده اند. در نهایت راه حل های محققان مهندسی نرم افزار و دانشمندان برای غلبه بر مشکلات آزمون این گونه نرم افزارها بیان شده است.