سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهرداد کمالی سنزیقی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
افشین قلیچی –
رضوان موسوی ندوشن –

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی چرخه زیست شناسی جمعیت پروتوزآها آغازیان در منابع آبی مختلف می باشد. همچنین مطالب نگارش شده تحقیق حاضر از جنبه ماهیت روش تحقیق، بصورت گردآوری مطلب آماده شده است. بطورکلی از نظر علم زیست شناسی تکاملی، پروتوزوآها جزو اولین موجودات کره زمین به حساب آمده که از جنبه های تحقیقاتی در زمینه های ژنتیکی، فیزیولوژیکی و دیرینه شناسی دارای ارزش های فراوانی می باشند. این موجودات تک سلولی تقریبا همه هوازی هستند، ولی گروه زیادی از آنها در شرایط اکسیژن کم یا شرایط غیر هوازی نیز می توانند رشد نمایند. همچنین پروتوزوآها از سرعت تکثیر بسیار بالایی بخوردار بوده و در شرایط مطلوب، جمعیت خود را فقط در عرض چند ساعت دو برابر می کنند که این موضوع باعث می شود تا به نوسانات منابع غذایی به سرعت پاسخ دهند. از طرف دیگر، این موجودات به علت اندازه کوچکشان می توانند از منابع بسیار ناچیز بهره برداری نمایند. از نظر رژیم غذایی این موجودات قادرند به صورت ترکیبی از فیتوپلانکتون ها، باکتری ها و مواد دتریتوس استفاده نمایند. بر اساس علم طبقه بندی، این موجودات از سه رده آمیب ها، مژک داران و تاژک داران تشکیل شده اند. از نظر شکل و اندازه بدن، آغازیان معمولا میکروسکوپی بوده و دارای اندازه های متفاوتی از یک هزارم میلیمتر تا یک میلیمتر می باشند. سرعت حرکت آغازیان به دما وابسته است و هر چه دما بیشتر باشد، سرعت حرکت می تواند افزایش یابد. در میان آنها، سرعت حرکت مژه داران در مقایسه با سایرگروه ها سریع تر است. بطورکلی این موجودات دارای ارزش های زیست محیطی و پژوهشی خاصی می باشند.