سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی معلم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق پدیده حمله هیدروژنی و علل ناکارامدی نمودارهای نلسون مورد بررسی قرار گر فته است . در ابتدا حمله هیدروژنی تعریف شده و از نظر سینتیکی بررسی شده است . سپس با مروری
بر آثار مکانیکی و میکرسکوپی این پدیده روش ترسیم نمودارهای نلسون مورد بررسی قرار گرفته است .
در نهایت عدم انطباق کلی شرایط صنعتی اعم از ترکیب دقیق فولاد، ترکیب اتمسفر محیط ، سوابق حرارتی فولادها و نیز در نظر نگرفتن نقش دوران نهفتگی ) ) Incubation Time به عنوان عمده ترین دلایل ارائه نتایج غیر واقعی ازسوی این نمودارها در بعضی از موارد طراحی معرفی شده اند .