سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری پورعبداله –
مهدی مردان پور –

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون وسایل نقلیه و افزایش آلاینده ها در اثر سوختن هیدروکربنها لزوم استفاده از سوختی جایگزین که دارای حداقل آلایندگی باشد بخوبی احساس می شود. به همین منظور تحقیقاتی در مورد سوخت های تمیز از جمله هیدروژن به منظور استفاده آن در پیل های سوختی انجام گرفت و کارایی خوبی از خود نشان داد . از بین روشهای موثر، تولید این ماده در میکروراکتورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل در این مقاله عملکرد چند کاتالیست از جمله Cu/Al2O3 ، Co/SiO2 و Ni/SiO2، Ni3Al ، Cu/ZnO و پارامترهای مختلف نظیر دما، سرعت پر شدن و نوع کاتالیست بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد تغییر پایه کاتالیست، کارایی آن را تغییر می دهد و افزودن برخی مواد از جملهZrO2 و CeO2 می تواند درصد تبدیل را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد .