سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر راحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر سلطان محمد زاده – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله، تأثیر انرژی اولتراسوند جهت ساخت نانو کاتالیستهای فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون ترکیبات نفتی، بررسیشده است . فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون همچون سایر فرآیندهای هیدروژناسیون فرآیند گرمازایی است . بنابراین کنترل دمای راکتور و کنترل بستر کاتالیستی و همچنین دماها و فشارهای بالا از مشخصههای اصلی این فرآیند محسوب میشوند . کاتالیستهای استفاده شده در این فرآیند در دماهای بالا کاراییاشان را به میزان قابل توجهی از دست میدهند . بهبود کاتالیست یکی از پارامترهایی میباشد که روی افزایش فعالیت فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون اثر میگذارد . این پارامتر می – تواند توسط انتخاب مناسب کاتالیستها به همراه توزیع بالای ذرات فلزی روی پایه کاتالیست توسط سیستمهای اولتراسونی بهبود یابد . تهیه سونوشیمیایی ( اولتراسونی ) کاتالیستها فعالیتی باندازه ۵ برابر بزرگتر از فعالیت مربوط به کاتالیستهای تهیه شده به روش تلقیح در هیدرودی سولفوریزاسیون ترکیبات نفتی ایجاد میکند . مطالعات نشان میدهد که تکنیکهای سونوشیمیایی، باعث افزایش توزیع لایههای فلزی روی پایه کاتالیستی میشود . از طرفی وجود فلزات تقویت کننده نیز باعث افزایش فعالیت کاتالیستی خواهد شد بطوریکه فعالیت هیدرودی سولفوریزاسیون کاتالیستهای تهیه شده بروش سونوشیمیایی در حضور فلز کبالت حدود ۲ برابر، فعالیت این کاتالیستها را افزایش میدهد .