سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرزو جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیف ا… جلیلی – استادیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید جعفریان – دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدقاسم مهجانی – دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خوردگی در جوامع مدرن ب ه عنوان یکی از جدی ترین مشکلات تشخیص داده شده است و منتج به از دست دادن سالانه صدها بیلیون دلار می شود . لذا محافظت از خوردگی امری ضروری است . به منظور کنترل مؤثر خوردگی پیش بینی منطقی رفتار خوردگی نیازی اساسی می باشد . در نگاه اول این مطلب ساده به نظر می آید . متون خوردگی بسیاری موجود است و ما به سادگی می توانیم اطلاعات مرتبط را مشاهده کنیم . متأسفانه خوردگی واقعی هیچگاه کاملاً تحت همان شرایطی که در گذشته آزمایش شده است، اتفاق نمی افتد و همچنین یک مشکل، متغیر بودن ذاتی فرآیند
خوردگی است . چنانچه فقط یک متغیر داشته باشیم ( بطور مثال دما ) ، می توانیم منحنی رف تار خوردگی را در یک دمای خاص رسم نمائیم و رفتارخوردگی را برای دمای مورد نظر به دست آوریم . لیکن در عمل شرایط پیچیده تر است . ما می توانیم ازشبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی رفتار خوردگی در شرایط حقیقی و پیچیده استفاده کنیم