سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید اعرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری) دانشکده مهندسی ص

چکیده:

کشاورزی در دنیای کنونی با یک چالش جدید تحت عنوان: «تهیه غذا برای جمعیت روز افزون با مقدار زمین مناسب قابل کشت روبه کاهش» مواجه است. کشاورزی سنتی که در اغلب کشورهای در حال توسعه بدان عمل می شود ذاتا در دراز مدت با ناپایداری مواجه خواهد شد. دلایل بسیاری وجود دارد که بیانگر ناپایداری کشاورزی سنتی است. کشاورزی سنتی اغلب به سود کوتاه مدت و مقطی تکیه دارد که شاید نگرشی برخاسته از جوامع سرمایه داری بوده است. تنها راه حل ممکن برای دستیابی به کشاورزی پایدار، افزایش بهره وری در این بخش به شکل صحیح و اصولی آن است. و از سوی دیگر این یک اصل ثابت شده است که استفاده صحیح از ICT باعث افزایش بهره وری می گردد.
در این مقاله سعی خواهد شد که به برخی از نکات عمده پیرامون تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل تولید، عرضه، مدیریت، پشتیبانی و لجستیک در بخش کشاورزی برای رسیدن به هدف "دستیابی و توسعه کشاورزی پایدار" و ابزار و تجارب بدست آمده در این زمینه اشاره گردد.