سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اشرف خراسانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان، گروه پیل سوختی
سعید اصغری – دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان، گروه پیل سوختی
باقر فقیه ایمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان، گروه پیل سوختی

چکیده:

صفحات دوقطبی (Bipolar Plate) از اجزای اصلی یک پیل سوختی از نوع غشاء تبادل پروتون (PEM) می باشد که دارای چندین وظیفه درسیستم پیل سوختی می باشد. صفحات BP ،گاز هیدروژن و گاز اکسیژن را در سطح مؤثر پیل به طور یکنواخت پخش نموده ، جریان الکتریستیه و گرما را از یک سل به سل دیگر هدایت کرده و از نشت گاز به خارج از سل جلوگیری می کنند . صفحات BP همچنین سهم مؤثری در تعیین حجم، وزن و هزینة یک استک (توده پیل) که متشکل از چند منوسل FCPEM می باشد، دارند. بنابراین تعیین یک جنس مناسب برای صفحات BP در بازده و قیمت یک پیل سوختی تاثیر به سزایی خواهد داشت .
در این مقاله، سه دسته از مواد شامل گرافیت بدون تخلخل، صفحات فلزی و کامپوزیت های پلیمری که در ساخت صفحات BP به کار می روند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند . در این مقاله کارایی این صفحات در پیل های سوختی پلیمری مورد بررسی قرار می گیرند .