سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نصرالهی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
ر زارع – دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
ع اصل علی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آبزیان خزر شامل گونه های وارد شده قدیمی یا گونه های بومی گونه های وارد شده از قطب شمال گونه های معرفی شده از طریق دریاهای سیاه و مدیترانه و گونه های وارد شده از آبهای شیرین می باشند تمام گونه های فعلی ساکن خزر را می توان به عنوان گونه های معرفی شده قلمداد کرد و تنها اختلاف موجود زمان وارد شدن آنها می باشد. برخی از گونه ها از زمانهای بسیار گذشته وارد شده اند بطوریکه می توان گفت امروزه گونه های صددرصد ساکن دریای خزر هستند در قرن بیستم تعداد گونه های وارد شده از دریای سیاه و مدیترانه به خاطر فعالیتهای انسانی افزایش یافت در ۱۹۲۰ بطور ناگهانی یک گونه جلبک یک دو کفه ای و دو گونه میگو وارد خزر شدند. بعد از آن نیز دو گونه شاه ماهی، یک گونه پرتار و یک دو کفه ای به این دریا وارد شد. در اواسط قرن بیستم دو گونه پلانکتونی و یک گونه شانه دار به نام Mnemiopsis leydi نیز به این دریا وارد شدند. تمام این گونه ها پس از بروز یک افزایش به پایداری رسیده و در واقع قسمتی از اکوسیستم خزر شده اند. در این تحقیق اسامی گونه، زمان و چگونگی ورود آنها به خزر بررسی شده است.