مقاله مرور نظام مند مطالعات كودكان خياباني در دهه اخير در ايران (فقر، عامل خطر خياباني شدن كودكان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۳۷ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: مرور نظام مند مطالعات كودكان خياباني در دهه اخير در ايران (فقر، عامل خطر خياباني شدن كودكان)
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله عامل خطر
مقاله فقر
مقاله كودك خياباني
مقاله مرور نظام مند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي مروئه
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: اين پژوهش با جمع آوري مطالعات درباره كودكان خياباني در تهران، جمع بندي يافته هاي مرتبط با فقر را ارايه مي دهد.
روش: مطالعه از نوع مطالعات ثانويه و با روش مرور نظام مند انجام شده و يافته ها مورد متاآناليز (فرا تحليل) قرار گرفته اند.
يافته ها: شماري از يافته هاي مطالعه شامل سطح بالاي اشتغال كودكان، بعد بالاي خانوار، شيوع بالاي بيكاري، مشاغل كم درآمد پدران، درآمد پايين خانواده، سطح پايين سواد والدين و ارتباط اكثريت كودكان با خانواده، مويد ارتباط فقر و شرايط اقتصادي خانواده با ورود کودکان به خيابان است.
نتايج: به نظر مي رسد فقر اقتصادي در ايران خطر مهمي براي خياباني شدن كودكان است.