سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فاروق حسینی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجتبی دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران

چکیده:

انفجار در معادن توام با لرزش در محیط اطراف است. مقدار لرزش ناشی از انفجار باید کنترل و زیان های ناشی از آن به حداقل ممکن کاهش یابد تا ایمنی محیط کار ومناطق نزدیک آن تامین و از خسارات جانی ومالی محتمل پیشگیری شود. در این مقاله اصول و مبانی روشهای تشخیص و برآورد لرزش ناشی از انفجار، پاره ای از استانداردهای تعیین شده و تعدادی از معیارها و فرمولهای نظری و تجربی مرور شده اند. آنگاه به کمک داده هایی که در حین حفر یک فضای زیر زمینی، از طریق انفجار در یکی از پروژه هایعمرانی کشور با نصب ژئوفون ثبت شده اند، دو مورد از معیارهای مذکور محک زده می شوند. تجزیه و تحلیل این داده ها، میزان کارآیی این دو معیار را برای فضای زیر زمینی مورد نظر نشان می دهد.
بررسی تحلیل داده ها به کمک برنامه های کامپیوتری این واقعیت را آشکار می سازد که ضرایب و فاکتورهای فرمول های مذکور به شرایط و موقعیت محل مورد نظر حساس بوده و نمی توان اعداد ثابتی را برای آنها توصیه نمود. نتیجه آماری اعمال یکی از این معیارها به ضرائب توصیه شده آن و هماهنگی ضعیف آن با داده های واقعی ارائه و نهایتا فرمول مناسبی برای برآورد لرزش در محل پروژه معرفی شده است که می تواند برای ادامه انفجار در همان محل راهگشا باشد.