سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله با توجه به سیر تکوین و تکامل سازمان ها ( خصوصی و به تبع آن ایجاد و توسعه سازمان های دولتی ) شیوه انتخاب مدیران مورد بحث قرار می گیرد . مروری بر ادبیات تحقیق ، سیستم انتخاب مدیران را در سازمان های دوران قبل از انقلاب صنعتی و دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم که بیشتر بر ذهنیت و جانبداری سیاسی مبتنی بود ، نشان میدهد . با توجه به اینکه مدیران امروزه در یک فضای سیبرنتیک که قابلیت ها و مهارت های خاصی را می طلبد ، کار می کنند ، مطالعاتی که با بررسی ۲۵۰۰ سازمان از طریق میدانی یا فرا تحلیلی به این قابلیت ها دست یافته اند مورد توجه قرار می گیرند و تجزیه و تحلیل می شوند . همچنین تحقیقات بلند مدت ، در کشورهای صنعتی و در سازمان های مختلف که به قابلیت های مدیریتی دارای اعتبار دست یافته اند ، در این مقاله مورد بازنگری واقع می شوند . در پایان به مدل ِ هانت و والاس که دستاورد پژوهشی مربوط به ۹۹ عنصر تشکیل دهنده قابلیت های مدیریتی است و نحوه کاربرد آن و همچنین فرایند کار ، اعتبار و پایانی مراکز ارزیابی اشاره خواهد شد .