مقاله مرگ انديشي خيامي در آثار دو شاعر فارسي و عربي: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مرگ انديشي خيامي در آثار دو شاعر فارسي و عربي: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبدالصبور
مقاله نادرپور
مقاله خيام
مقاله مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«انديشه خيامي» حضور شگفت انگيزي در شعر دنياي امروز دارد؛ همين امر وي را شاعري پرآوازه و جهاني کرده است. ديدگاه ويژه خيام به مرگ و زندگي در شعر شاعران امروزي فارسي زبان و عرب زبان انعکاس درخوري يافته است. شايد نابساماني و آشفتگي دنياي معاصر و جريان هاي فکري و فلسفي حاکم بر ادبيات امروز، از عوامل اساسي اين رويکرد به مرگ انديشي خيامي باشد.
صلاح عبدالصبور- شاعر معاصر دنياي عرب- و نادر نادرپور- شاعر دوران کنوني ادبيات فارسي- از جمله شاعراني مي باشند که به پديده حاکم و ويران گر هستي يعني مرگ پرداخته اند و سهم به سزايي از شعر خود را به اين موضوع پرابهام و رمزآلود اختصاص داده اند. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير انديشه خيامي و تبيين آن در شعر اين دو شاعر مي باشد. مقايسه شعر اين دو نشان مي دهد كه هر دو شاعر از يک سرچشمه الهام گرفته اند و تحت تاثير نگاه مرگ گريزانه خيامي بوده اند و آن را با معاني کهن تصوف ايراني و فلسفه هستي گرايي (اگزيستانسياليسم) امروزي در آميخته اند.