مقاله مزارات چرنداب تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مزارات چرنداب تبريز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبريز
مقاله چرنداب
مقاله روضات الجنان و جنات الجنان
مقاله ايلخاني
مقاله صفويه
مقاله قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجعفري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بزازدستفروش مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرنداب نام يکي از محلات کهن تبريز و نيز نام يکي از مهمترين گورستانهاي تاريخي شهر تبريز است. تنها آثار به جاي مانده از گورستان تاريخي چرنداب و مزارات آن، سنگ قبرهاي صندوقي شکل است که در بدنه ديوار برخي از بناهاي تاريخي اين محله و يا در کوچه پس کوچه هاي آن به چشم مي خورد.
عرصه گورستان تاريخي چرنداب تا حدود سال ۱۳۱۳ ش. معين و مشخص بوده، ليکن از اين تاريخ به بعد با احداث خيابان و ساخت و ساز در عرصه آن، آثار به جاي مانده از بين رفته است، ولي با اين حال، هنوز هم مي توان حدود تقريبي آن را بر اساس شواهد و اسناد موجود مشخص نمود.
آنچه که در نوشتار حاضر بررسي مي شود، پيشينه تاريخي اين مکان و نيز گزارشهاي تاريخي موجود درباره چرنداب از ادوار مختلف تاريخي تا دوره معاصر است. همچنين تلاش شده است شرح مختصري از آثار و احوال بزرگان مدفون در مزارات چرنداب از منابع تاريخي استخراج و ارايه گردد.
مهمترين منبع تاريخي درباره چرنداب و بزرگان مدفون در آن،کتاب روضات الجنان و جنات الجنان است. اين کتاب با آنکه درباب مزارات اکابر و اولياي تبريز و حواشي آن تحرير يافته، ليکن اطلاعات سودمندي در خصوص محلات تاريخي تبريز در بردارد و بيشترين اطلاعات مربوط به چرنداب و اهل مزارات آن در اين کتاب ارايه شده است. همچنين تلاش شده بر اساس آثار بر جاي مانده و نيز نقشه هاي تاريخي شهر تبريز، محدوده اين محوطه تاريخي مشخص گردد.