سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش سراسری بورس الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکرم بتوخته – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
امیر محمدزاده – دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

درراستای اجرا و پیاده سازی بورس الکترونیک، در این مقاله به بیان مزایای استفاده از آن اشاره می شود، مزایای استفاده از بورس الکترونیک در سه بخش جامعه ، مشتری وسازمان مورد بررسی قرارخواهد گرفت . پس از بیان مزایا ، گام بعدی پیاده سازی و اجرای بورس الکترونیک در جامعه است . بالطبع برای پیاده سازی هر سیستمی ،ِ موانعی سد راه می باشد که بایستی در مرحله نخست این موانع مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد سپس راهکارهای لازم جهت رفع موانع ارائه گردد . در تحقیق پیشین (بتوخته ،١٣٨٥) پنج زیر ساختار لحاظ شده، که نبود آنها مانع از راه اندازی بورس الکترونیک در بازار سرمایه ایران گردیده ، در این مقاله راهکارها وراهبردهای پیاده سازی وتوسعه بورس الکترونیک در راستای بستر سازی پنج زیر ساختار مخابراتی ،حقوقی ،فنی ، فرهنگی وبانکداری الکترونیکی ارائه می گردد .